Çetin Bor Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik

KDV İADESİ TASDİK VE DİĞER TASDİK HİZMETLERİ - Çetin Bor Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik
KDV İADESİ TASDİK VE DİĞER TASDİK HİZMETLERİ
AnasayfaHizmetlerimiz › KDV İADESİ TASDİK VE DİĞER TASDİK HİZMETLERİ

1-KDV İADESİ TASDİK HİZMETLERİ

Katma Değer Vergisi iadesi konusu gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bu kapsamda Mükellefler için önemli bir finansman kaynağı olan KDV iadesinin YMM tasdik raporu ile nakden veya mahsuben alınması firmalar tarafından tercih edilmektedir. Bundan dolayı KDV iade işlemlerinin hızlı şekilde yapılarak sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Müşavirliğimiz aşağıdaki İade konularını büyük bir dikkat ve titizlik ile yaparak en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

-Direkt İhracat  Teslimleri

-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimler

- İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler

- Araçlar ve Teşvik Belgeleri Yatırımlara İlişkin İade Talepleri

-  Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna ile Liman ve Hava

- Hurda Metal Teslimi yapanların KDV İadeleri

-  İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet İfalarına İlişkin KDV İadeleri

- Meydanlarında yapılan Hizmetlerden Doğan KDV İadeleri

-  Uluslararası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadeleri

- Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Uluslararası Kuruluşlara ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerden Doğan KDV iadeleri

- Uluslararası Anlaşmalar kapsamındaki teslimlerden kaynaklı teslimler(İpar vb)

-Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

2-  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 

-Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu

- Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu

- Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

- İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

3 MALİ MEVZUATTA YER ALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER 

- Yatırım indirimi

- Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası

- Dernek,  Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması İşlemleri

- TÜBİTAK kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri

- Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

-  Uluslararası Anlaşmalar kapsamında işlemlerden doğan  teslimler

- 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca RTÜK paylarının ödenmesi işlemleri

- Kalkınma Ajansları Proje İşlemleri ve Raporlanması

4 ÖZEL AMAÇLI TASDİK  RAPORLARI 

-Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

- Tübitak AR-GE desteklerine yönelik tespit raporları

- Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri 

- Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar

- Önceki dönemlere ilişkin Vergi Uygunluk Denetimleri (Tax Due Diligence Audits) 

- SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor

- Diğer özel amaçlı yeminli mali müşavirlik tasdik / tespit raporları 

- İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki

 Bize UlaşınÇetin Bor Denetim Yeminli Mali Müşavirlik


Atakent Mah. 1.Etap Sutek A 4 Blok Kat:11 Daire No:44
Küçükçekmece / İSTANBUL


Tel: 0212 548 44 39
Fax: 0212 548 44 39
Mail: [email protected]
Blogdan Son Yazılar


Linkler
FacebookTwitterYoutubeGoogle Plus
Copyright© 2007 - 2021 Bor Denetim Yeminli Mali Müşavirlik www.cetinbor.com.tr